Wybierz zdjęcia, których rozmiar chcesz zmienić
Wybierz pliki...
Jednorazowo możesz wybrać do 30 zdjęć, o łącznej wielkości nie większej niż 64MB
Zaznacz jednocześnie wiele plików przy użyciu Ctrl lub Shift. Możesz też przenieść wybrane pliki bezpieśrednio na ten obszar.
Krok 1. Rozmiar zdjęcia

 

px
px
Krok 2. Obracanie zdjęcia
Krok 3. Jakość zdjęcia
Krok 4. Efekty
Krok 5. Znak wodny